PRISSTIGNING: Onsdag 1. februar øker matvareprisene. To ganger i året, 1. februar og 1. juli, justeres prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene.

Prisen på matvarer har allerede steget 11,5 prosent det siste året. Økningen som kommer nå, vil også bli betydelig. Hvor mye dyrere maten vil bli for deg og meg, gjenstår å se. Det eneste som er sikkert er at matvareprisene skal opp.

Toma

Daglig leder av Toma Mat AS, Rolf Magne Strømme, sier til Haugesunds Avis at prisene fra dem ut til butikk i snitt vil stige med rundt fem prosent.

– Vår økning på fem prosent tilsvarer det Nortura øker prisene med. Det er forferdelig hvor mye varene har steget siste året, sier Strømme.

– Merker dere noe på etterspørselen fra kjedene?

– Ja, vi gjør det. Det går mindre av de dyre produktene. I høst produserte vi 15 prosent mindre av dyre skinkeprodukter, sier Strømme.

Fatland

Konsernsjef Anders Hundseid i Fatland AS sier prisøkningen som kommer 1. februar ble ferdigforhandlet i løpet av høsten.

– Det har vært vanskelig og uforutsigbart å prissette produktene med de store strøm- og energikostnadene og økte råvarepriser. Det er krevende tider, varene blir dyrere for forbrukerne til slutt. Vi ønsker ikke å bidra til en voldsom inflasjon, men vi er nødt til å dekke inn våre økte kostnader. Myndighetene burde levere tiltak som demper kostnadsveksten i den samfunnskritiske matsektoren. Det er så langt ikke gjort noe og regjeringen har selv gitt uttrykk for at kostnadene må tas ut i markedet, sier Hundseid.

I liket med Toma Mat, opplever Fatland at salget av dyrere produkter går ned.

– Allerede fra nyåret merket vi at salget av billigprodukter gikk opp – og salgsnedgang for de dyrere produktene, sier Hundseid.

Obs!

– Det blir spennende hvor stor prisstigningen blir 1. februar. Det var kjekkere når inflasjonen var lav og varene billigere. Men verden omkring oss fører dessverre til økte priser, sier varehussjef Harald Fosen på Obs! Amanda.

Hvor mye varene vil stige vet ikke Fosen i dag. Hylleprisen på varene blir satt sentralt og automatisk oppdatert på de elektroniske hylleetikettene i butikken.

Men alt er blitt dyrere. Selv om Obs! og Coop i deler av fjoråret hadde fastprisavtale på strøm, økte strømkostnadene til Obs! Amanda med 1,5 millioner kroner sammenlignet med 2021.

– Vi var ikke de som kom verst ut, men det driver kostnadene, sier Harald Fosen.

Obs! betalte i fjor ut 8,5 millioner kroner i kjøpeutbytte til medlemmene. Det tilsier at butikken i fjor hadde en omsetning på rundt 425 millioner kroner.

Rema 1000

Rema 1000 sine butikker på Haugalandet er sentrale dagligvarebutikker. Den enkelte lokale kjøpmann er franchisetaker.

Haugesunds Avis har vært i kontakt med flere Rema 1000-kjøpmenn både i Haugesund og på Karmøy, både med fysisk oppmøte i butikk og via telefon, men de har vært unisont og høflig avvisende til å bli intervjuet om prisstigningen.

Kjøpmennene har henvist til Rema 1000 sentralt. Først inn mot en regionsjef som svarte per SMS at han er på ferie, men salgssjef Eivind Svindland Folkvord for Rogaland ønsket derimot å svare på det han kunne.

Han bekrefter at Rema 1000 har bedt lokale butikkdrivere om å avstå fra å svare opp om prisøkningen.

– Det er naturlig at kjøpmenn henviser videre da det ikke er de som styrer prisene i Rema 1000, sier Eivind Svindland Folkvord.

Kan ikke svare

Det er 1. februar årets første av to forventede prisstigninger i dagligvarebransjen kommer. Den første kan bli enorm. Til NRK sier kilder i butikkjedene at prisøkningene kommer til å bli opp mot 10 prosent. Kaffe, kjøtt, toalettpapir, tørkeruller – det en husholdning har behov for å ha i hus.

– Har Rema satt opp prisene i forkant av 1. februar?

– Nei, det har vi ikke. Rema 1000 skal være billigst på dagligvarer i Norge, og kjemper for å holde prisene nede.

– Hvilke varegrupper får den største økningen hos Rema 1000?

– Det er ifølge konkurranseloven ikke tillatt å snakke om framtidige prisstigninger, så det er et spørsmål jeg ikke kan svare på.

– Finnes det et pristak?

– Rema 1000 har verken en prislås eller et pristak. Vi jobber for å være billigst på dagligvarer i Norge hver dag.

– Blir spekulasjoner

– Hvor mye tror dere dette vil gå ut over handlingen til folk?

– Det blir spekulasjoner. Vi vil fortsette å selge varer billigst i landet med det beste fordelsprogrammet i norsk dagligvare. Så vi håper jo at kundene velger å legge handelen til oss.

– Hvordan vil/kan dere i Rema 1000 gjøre dere «attraktive» for kundene i denne situasjonen?

– Vi kommer som vi har gjort de siste 40 årene til å fortsette å selge dagligvarer til lavest mulig pris, av høy kvalitet, som er produsert og solgt på en ansvarlig måte.

Ikke tegn på hamstring

– Hva er årsakene til prisstigningen ifølge dere?

– Framtidige priser kan vi som sagt ikke kommentere. Men prisvinduet i juli 2022 viste at to år med pandemi, og krigen i Ukraina, har ført til økte kostnader på råvarer. Og det gjelder også for innsatsfaktorer som for eksempel gjødsel, drivstoff, arbeidsinnsats, transport, råvarer, strøm, foredling og lager.

– Det siste nye er folk som mener vi bør hamstre varer kommende uke. Hva tenker dere om det? Fyller dere opp butikkene med aktuelle varer?

– Vi ser at det er solid omsetning i butikkene inn i helgen og på mandag, men ikke noe som tyder på hamstring. Vi prøver alltid å fokusere på et solid varetrykk av riktige varer i butikkene våre, og det vil vi også gjøre nå, sier salgssjef Eivind Svindland Folkvord i Rema 1000.