Ølen skulekorps sel instrumenta: Berre eit skulekorps att på indre Haugalandet

Finst det korps som er ute etter særs rimelege instrument? Ølen skulekorps sel dei 25 instrumenta på Finn om det ikkje melder seg andre korps som vil kjøpa notar og instrumenta billeg.