Vindafjord opnar for vindmøller

Av

Eit fleirtal på fem av ni representantar i Vindafjord formannskap svarte på NVE sitt høyringsbrev at dei kunne tenka seg vindmøller i deler av kommunen – på ei rad vilkår.