Ordførere vil ikke ha EU-regulert helikoptertrafikk

Passasjerer går ombord i et helikopter på Edvard Grieg-plattformen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Passasjerer går ombord i et helikopter på Edvard Grieg-plattformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det europeiske flysikkerhetsbyrådet EASA har laget nye regler for offshore helikopter-operasjoner. 14 ordførere i skeptiske.

DEL

OLJE OG GASS: Ordførerne i Stavanger, Sola, Sør-Varanger, Kristiansund, Flora, Haugesund, Trondheim, Fjell, Lindås, Harstad, Hammerfest, Alstahaug og Randaberg kommune og byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen kommune har skrevet et felles brev samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Dette initiativet er tatt på grunnlag av henvendelser fra både enkeltpersoner og fagforeninger som er sterkt bekymret for hva en slik regelendring kan medføre. Hovedbegrunnelsen er at det ikke blir tatt nok hensyn til de utfordringene som er forbundet med helikoptertrafikk på norsk sokkel. Norsk offshore helikoptersikkerhet er og skal fortsatt være i verdenstoppen. Passasjerene skal være trygge når de flyr helikopter til og fra jobb på norsk sokkel, sier ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø i en presssemelding.

Her er brevet til samferdselsministeren:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Vedr. nytt offshore helikopterregelverk «Helicopter Offshore Operations»

Både når det gjelder offshore sikkerhet og helikoptersikkerhet er Norge ledende i verden. Det er denne posisjonen vi risikerer ved å innføre «Helicopter Offshore Operations» (HOFO). Passasjerene skal være trygge når de flyr helikopter til og fra jobb på norsk sokkel.

Kravene som i dag stilles til sikker helikoptertransport offshore i Norge er utviklet gjennom mange år i et tradisjonelt tre-part samarbeid som er sterkt influert av den generelle sikkerhetskulturen i offshoreindustrien. HOFO inneholder mange av de samme kravene vi har i dagens regelverk, men divergerer på en rekke sentrale punkter som har stor innvirkning på sikkerheten i de norske offshore operasjonene.

Det viktigste er at kravet til norsk godkjenning for driftstillatelse, Air Operator Certificate (AOC), faller bort. Konsekvensen er at norske myndigheter ikke lenger har kontroll med hvilke selskap som kan operere på norsk sokkel, og heller ikke har kontroll med hvilke krav som stilles til dem. Og, kanskje viktigst, myndighetene vil miste kontroll over den videre utviklingen av sikkerheten av helikoptertransporten offshore.

I tillegg til at kravet til AOC faller bort, blir Luftfartstilsynets virksomhet begrenset og det samme gjør tilsynsvirksomheten til både Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Konsekvensen er at selskaper med AOC fra andre EU/EØS-land vil operere innenfor norske områder. Tilsynsansvaret vil i så fall bli overført til et annet EU/EØS-land.

Det betyr videre at selskaper med en helt annen sikkerhetskultur, kunnskap og erfaring kan fly på norsk sokkel på lik linje med de etablerte selskapene. Og norske myndigheter vil ikke kunne sette spesifikke krav til disse selskapene.

Kravene i det norske regelverket er tilpasset miljøet det opereres i. Ekstreme værhold er en del av virkeligheten som gjør at det er vidt forskjellig å fly helikopter ved Middelhavet og å lande på et bevegelig dekk i sterk vind, høye bølger og ising i Barentshavet.

Hvis vi kommer i en situasjon der EU åpner for fri konkurranse innen offshore helikoptertrafikk, risikerer vi at aktører uten tilstrekkelig kompetanse kan komme inn på dette markedet. Vi opplever en samstemt bekymring blant de norske aktørene i denne saken og vi støtter det arbeidet som fagforeningene har gjort.

Norsk offshore helikoptersikkerhet er og skal fortsatt være i verdenstoppen. Vi berømmer flysikkerhetsavdelingene i oljeselskapene, de har og gjør en særdeles viktig jobb for helikoptersikkerheten offshore og samarbeider godt med fagforeningene. Retningslinjen fra Norsk Olje og Gass (NOG066) er den siste barrieren i et særskilt norsk regelverk. Men dette er kun en anbefalt retningslinje for oljeselskapene, som inntil nå er blitt fulgt. Et endret aktørbilde og ytterligere kostnadspress vil fort kunne medføre at den ikke lenger følges.

Vi må ivareta og verne om den sikkerhetskulturen vi har bygd opp i helikopterbransjen i Norge gjennom mange år og ved dyrekjøpt erfaring.

Helikoptertransport er den aktiviteten som har høyest risiko på Norsk sokkel og vi aksepterer ikke at denne forringes ved at Norge godtar det foreslåtte HOFO regelverket.

12.12.16

Christine Sagen Helgø, Ordfører i Stavanger

Ole Ueland, Ordfører i Sola

Harald Schjelderup, Byrådsleder i Bergen

Rune Gjertin Rafaelsen, Ordfører Sør-Varanger

Kjell Nergaard, Ordfører i Kristiansund

Ola Teigen, ordfører i Flora

Arne-Christian Mohn, Ordfører i Haugesund

Rita Ottervik, Ordfører i Trondheim

Marianne Sandahl Bjorøy, Ordfører i Fjell

Kristine Enger, ordfører i Randaberg

Astrid Aarhus Byrknes, Ordfører i Lindås

Marianne Bremnes, Ordfører i Harstad

Alf E. Jakobsen, Ordfører i Hammerfest

Bård Anders Langø, Ordfører i Alstahaug

Artikkeltags