Oljemessa i Stavanger kan gå dukken på grunn av refusjonskrav

Av

Oljemessen ONS, som holdes i Stavanger annethvert år, avlyses for 2020. Flere utstillerne krever alle pengene sine tilbake, men det vil bli fatalt for ONS.