KRIM: Nok en dom er avsagt i den store ølsmuglersaken politiet i Haugesund avslørte høsten for tre år siden.

Nedre Telemark tingrett i Skien har i tilståelsesdom dømt 53-åringen som transporterte ølet til fengsel i 75 dager. Mannen får fratrekk for de 23 dagene han satt varetektsfengslet i 2016.

I tillegg må han betale 35.000 kroner til staten – tilsvarende det påtalemyndigheten mener mannen har hatt i fortjeneste på smuglerturene, samt avgiftsunndragelse for ølet han sjøl kjøpte.

53-åringen med røtter på Vestlandet innrømmet å ha fraktet 52.272 bokser 0,33l øl fordelt på 22 paller fra Østlandet til mottakerne i Tysvær, Haugesund og Stavanger. Han vedgikk også å ha kjøpt 30 brett (a 24 bokser).

Allmennpreventive hensyn

Sjåføren sa i sin forklaring at han fikk betalt 1.000 kroner pr. palle. Han var fullt klar over at det var ulovlig importert alkohol han fraktet.

– Etter en samlet vurdering av siktedes rolle som transportør etter at varene var ulovlig innført til landet, mengden alkohol som er transportert og de allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende er retten kommet til straffens skal settes til fengsel i 75 dager som foreslått av påtalemyndigheten, skriver tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen i dommen.

Hun påpeker videre at på grunn av sakens alvor og de allmennpreventive hensyn som foreligger er det ikke grunnlag for å gjøre straffen betinget.