Jeg har med interesse lest Hein Berdinesens svar på mitt innlegg om Karmøy kommunestyres vedtak i saken om ny kommuneplan mandag den 13.06.2022.

Arbeidet med arealstrategien i kommuneplanen har vist at det er stort engasjement og stor uenighet blant innbyggerne i vår kommune. Veiskillet har gått ved om en skal akseptere vekst i hele kommunen eller om kommunen skal styre veksten inn mot de tre byene våre. Det er ikke rart at et så stort spørsmål skaper et stort engasjement, spesielt siden ca halvparten av kommunens befolkning bor utenfor byene og føler at sine tettsteder ble truet av arealstrategien i forslaget til ny kommuneplan.

Jeg er enig med Berdinesen i at det har vært gode muligheter for påvirkning av resultatet gjennom folkemøter og høringsrunde. Folkemøtene og høringsrunden har vist at i dette spørsmålet er befolkningen delt. Mange har støttet strategien om å kun styre veksten inn mot de tre byene og mange har ønsket en strategi som tillater vekst i hele kommunen. En ny høring og nye folkemøter ville bare vist det samme. Da er det faktisk opp til politikerne å ta en avgjørelse, slik politikerne gjorde den 13.06.2022.

Det er viktig for meg å understreke at jeg er åpen for at det skal komme et skifte i synet på hvordan veksten i kommunen skal styres, men det kan ikke komme radikale endringer fra en dag til en annen. Det viste jeg også til i mitt innlegg med et eksempel på hvordan næringslivet har rigget seg for vekst på Kolnes. De har kjøpt arealer, og gjort seg klar for boligbygging, som følge av at det har vært et uttrykkelig uttrykt ønske fra et bredt tverrpolitisk flertall i Karmøy gjennom siste ti år. Vi må være forutsigbare.

Jeg synes vi må ha litt større selvtillit når det kommer til byene våre. Det er ikke noe i kommunestyrets vedtak som hindrer vekst i og rundt våre byer. Den vil komme av seg selv som følge av at det er attraktive steder å bosette seg. Dersom byene våre er avhengige av at en sperrer for vekst i alle andre deler av kommunen for at de skal vokse, så er byene ikke attraktive nok i seg selv. Det tror jeg imidlertid at de er.

Det er rart å lese hvor liten respekt Berdinesen uttrykker om et bredt, tverrpolitisk flertall som står bak kommunestyrets vedtak den 13.06.2022. Det brede flertallet vil akseptere vekst i hele kommunen og blant annet åpne for at vi kan bygge 1.700 boliger på Kolnes. Dette er et uttrykk for demokrati og folkestyre, mens Berdinesen ønsker at det skal være innleide konsulenter, fagfolk og byråkrater i rådmannens administrasjon som skal bestemme.

Berdinesen kan ha rett i at det kan komme innsigelser mot kommunestyrets vedtak. Jeg forventer at rådmannen og hennes saksbehandlere forholder seg til vedtaket og arbeider godt for at vedtaket blir stående. Da får kommuneplanen den arealstrategien som et bredt tverrpolitisk flertall i Karmøy kommune har stemt frem. Det er slik et demokratisk folkestyre fungerer.