Omsatte for 582 millioner kroner

Berge Sag Gruppen AS hadde et overskudd på 21,1 millioner kroner før skatt i fjor.