TRAFIKK: Omsetningen til Fjord 1 falt tolv prosent sammenlignet med første halvår av 2018. Ifølge kvartalsrapporten skjer det hovedsakelig på grunn av avviklingen av den trafikktunge ruta Halhjem – Sandvikvåg, og de pågående endringene i ferjeporteføljen.

Torghatten Nord leverte det billigste anbudet for Norges tredje største ferjesamband og overtok ruten 1. januar 2019. De skal ha den i åtte år.

I første halvår av 2019 hadde Fjord1 inntekter på NOK 1,329 millioner, et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 383 millioner og et resultat før skatt på 118 millioner.

I andre kvartal omsatte Fjord1 for 689 millioner. Driftsresultat før avskrivinger ble 225 millioner og resultatet etter skatt for perioden var 104 millioner kroner.

– Nedgangen i omsetning i 2019 er midlertidig og er forventet å øke i forbindelse med oppstart av nye kontrakter 1. januar 2019, står det i pressemeldingen.

Overgangsår

Selskapet er inne i et overgangsår med betydelige investeringer knyttet til nybygg og infrastruktur kombinert med forberedelser til oppstart av nye kontrakter neste år.

– Selv om vi er i et overgangsår med lavere volum og høye investeringer, har vi positive resultat i alle de fire segmentene og ein EBITDA-margin på 3 prosent som er på samme nivå som andre kvartal i fjor», forteller administrerende direktør Dagfinn Neteland i pressemeldingen.

Neteland uttrykker at han er tilfreds med utviklingen i driften i andre kvartal, og at selskapet er glade for å ha signert kontrakten for Halsa – Kanestraum-sambandet for perioden 2021–2030.

– Det markerer vår posisjon som en ledende aktør i ferjemarkedet, sier direktøren.

– Inntektene øker

Blant flere viktige hendelser første halvår i 2019 trekkes oppstartene av sambandene Hareid-Sulesund Brekstad-Valset, Arvågen-Mortavika-Daløy-Haldorsneset fram, mens Halhjem-Sandvikvåg og Flakk-Rørvik ble avviklet.

Når selskapet ser på framtidsutsiktene skriver de at de forventer økte inntekter med nye kontrakter med gradvis oppstart 1. januar 2020, og at Fjord1 har en sterk kontraktportefølje på totalt 24,5 milliarder i samlet verdi ut 2033. Det er ikke medregnet opsjoner.