Ønsker å ta del i dugnaden: – Etter jeg la ut innlegget har det vært god respons

Kristine Bruvik Vikse kjenner flere seriøse produsenter i Kina som kan levere store mengder smittevernutstyr. Nå ønsker klesgründeren å formidle kontakt med både regionale og nasjonale helseinstitusjoner.