Ønsker nasjonalt responssenter i Haugesund: Skal forebygge digitale angrep

Sjøfartsdirektoratet har sammen med Kystverket utarbeidet forslag til maritim strategi for digital sikkerhet.