OPPDRETT: Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg for laks i Halsavika på Nedstrandhalvøya har fått påvist infeksiøs lakseanemi (ILA).

Mattilsynet har derfor opprettet et kontrollområde for ILA i i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner. (Se kart).

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år, opplyser tilsynet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Den har ingen betydning for folkehelsen.