Oppgitt over trafikkbelastningen: – Jeg håper ikke dette fortsetter

Vegtrafikksentralen har ikke statistikk på antall stans og ulykker i Bømlafjordtunnelen. Uansett ber innsatsleder Leif Rune Vad i Stord brannvesen om færre stans.