MILJØKRIM: Gulating lagmannsrett har opprettholdt domfellelsen av den 56 år gamle mannen. Han ble i tingretten dømt for å yte bistand til utførselen av skipet «Tide Carrier».

Lagmannsretten fant det bevist at det var bestemt at skipet skulle til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der, og at tiltaltes medvirkning ga vesentlige tids- og kostnadsbesparelser i forbindelse med utførselen av skipet.

Slik skraping omtales som beaching, og er et stort internasjonalt miljøproblem.

– Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i en pressemelding.

Dommen er avsagt under dissens, i det to dommere stemte for frifinnelse. Dommen er ikke rettskraftig.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender sitt avfall til fattige land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet.

Les også: