OSLO: Tilsynet la torsdag ned europeisk flyforbud for alle Airbus-helikoptre av typen 332L2 og EC 225 LP inntil det er gjennomført inspeksjon og utskifting av flere komponenter knyttet til innfestingen av rotoren til hovedgirboksen.

Det kom raskt etter ulykken på Turøy en rekke indikasjoner på at rotoren løsnet fra helikopterkroppen rett før styrten. Beslutningen fra EASA kommer kort dagen etter Havarikommisjonens foreløpige konklusjon om at tretthetsbrudd i hovedgirboksen kan ha vært en viktig faktor bak Turøy-styrten.

Etter at EASA påla nye inspeksjoner av hovedgirboksen og innfesting av roteren på alle helikoptre av den aktuelle typen ble det funnet flere feil, blant annet i strammingen av skruene som fester roten til girboksen.

Luftfartstilsynet innførte flyforbud for alle Super Puma-helikoptre av typen som styrtet (EC 225 LP) samme dag som ulykken. Bare dager sener ble forbudet utvidet til også å gjelde forgjengeren (332L2).

LES OGSÅ: