Anke fra overgrepsdømt ble forkastet

Mannen tidlig i 20-årsalderen ble dømt for seksuell omgang med jenter på 13 og 14 år. Han syntes tingrettens dom på tre år og fire måneders fengsel var for streng, men fikk ikke medhold i lagmannsretten.