Overraskende initiativ av statsråden

Tor Kristian Gaard, gruppeleder i Karmøy Høyre.

Tor Kristian Gaard, gruppeleder i Karmøy Høyre. Foto:

Av
DEL

KronikkVi hadde akkurat lest brevet av 24. april fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og tilfreds konstatert departementets konklusjon: Departementet mener det ikke ligger til rette for at en grensejustering i dette tilfellet i tilstrekkelig grad vil svare på utfordringene i det aktuelle området.

Da kom det ny og motsatt beskjed. Statsråden ønsker gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne på fastlands-Karmøy for å få bedre kunnskapsgrunnlag. Helt fra 1965 og frem til i dag har Karmøy kommune arbeidet for å skape en felles kommune og felles identitet for å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne i hele kommunen.

For få år siden var det en prosess som konkluderte klart med at det ikke var ønske om eller grunnlag for kommunesammenslåing eller grensejusteringer hvor Karmøy kommune ble berørt. På denne bakgrunn avviste et enstemmig kommunestyre så sent som i fjor høst å utrede fastlands-Karmøy nærmere med tanke på grensejustering.

Karmøy Høyre ønsker ikke å dele opp kommunen. Vi tenker at dette ville føre til enda en uheldig debatt som øker konfliktnivået. Det trenger ikke Haugalandet. Vi trenger heller en region som evner å se kommunene og folket som bor her som ett felles bo- og arbeidsmarked.

Forslag som truer den enkeltes identitet, økonomi og levekår splitter oss mer enn det forener. Vi er midt inne i en rekke større prosjekter (f.eks. brann og redning, interkommunal legevakt og samferdsel) hvor vi mener det kan oppnås betydelige fordeler om vi som ulike og selvstendige kommuner evner å finne frem til samarbeidsløsninger som vil kunne gi synergier til alle involverte kommuner.

Skal det gjøres endringer i strukturer og samarbeids mønster, må tiltaket ha legitimitet og forankring hos innbyggerne i kommunen.

Skal en ha folkeavstemning, må innbyggerne få delta, og ikke bare hver femte. Og bakgrunn for og fordelene med tiltakene bør enkelt kunne beskrives og redegjøres for.

Prosessene som allerede er gjennomførte indikerer at dette trolig ikke er situasjonen.

Dette tilsynelatende ikke ferdig tenkte initiativet bør vurderes lagt til side. Karmøy Høyre er opptatt av å videreutvikle hele kommunen med likeverdige tjenestetilbud i alle deler av kommunen og har nettopp i flere saker hatt fokus på fastlandssiden av Karmøy.

I tillegg søker vi interkommunale løsninger der dette vil kunne gi synergier for begge (alle) parter. Og vi har optimistisk forventning om at dette også vil være viktige strategier og målsettinger for vårt søsterparti og gode nabo i nord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags