Øyelege Nils Bull vil ha forbud mot privat fyrverkeri på nyttårsaften. Det samme ønsker Dyrebeskyttelsen Norge.

For første gang har de gått sammen om en oppfordring til myndighetene om å forby privat oppskyting av raketter.

I stedet bør profesjonelle pyroteknikere stå for markeringen av inngangen til det nye året, mener de.

– Da vil vi få slutt på den endeløse rekken av skader som vi har hatt i så mange år, sier Bull, som er overlege ved Haukeland universitetssjukehus' øyeavdeling, til NTB.

16 skadd i fjor

Bull har kjempet for et forbud i en årrekke. I 2005 begynte han å registrere alvorlige øyeskader som følge av fyrverkeriulykker. Det året ble 28 personer skadd. Etter innføringen av pinnerakettforbudet i 2008 sank antall skader til 10 og holdt seg der i to år. Siden har antallet skadde ligget på mellom 15 og 18 personer. I fjor fikk 16 personer alvorlige øyeskader i forbindelse med nyttårsfyrverkeriet.

I tillegg kommer det en hel del mindre øyeskader, samt alvorlige håndskader og brannskader, som blir behandlet på legevaktene.

– Hver eneste av disse skadene er helt unødvendig. Vi kan ikke fortsette med dette, sier Bull, som første gang foreslo et forbud i 2007.

– Hvis jeg hadde blitt hørt i 2007, hadde vi unngått 170 skadetilfeller. Hvis jeg blir hørt nå, kan vil unngå 244 skader de neste 14 årene, sier han.

Ser til Sverige

Han og Dyrebeskyttelsen Norge ber nå om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember. Enhver kommune bør stå fritt til å begrense eller forby fyrverkeri, mener de.

– Vi anmoder Justis- og beredskapsdepartementet og landets kommuner om å se blant annet til Sverige, hvor flere kommuner tilbyr alternativ feiring i form av laserlysshow, som sparer både mennesker, dyr og miljøet, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.


(©NTB)