I dag er det fremdeles mange uvaksinerte i Norge. Og selv om de ikke er mer smittefarlige enn de som har tatt sprøyten, er de en ekstra belastning for et allerede hardt presset helsevesen.

Av innleggelser på sykehusene, er det uvaksinerte som utgjør den største delen. Dette fører igjen til at mange med andre sykdommer må vente på både utredninger og operasjoner, ofte på ubestemt tid. Det er verken nok personell eller sykehusplasser til å ta imot dem.

Dette er direkte uhørt, men likevel ikke nok til å få de uvaksinerte til å ombestemme seg. Det er også i utakt med norsk lov å tvinge dem til å ta vaksinen.

Men det er flere andre tiltak som kan få dem til å vaksinere seg, uten at det kolliderer med lovverket. Grønt pass burde for lengst ha blitt innført på steder hvor det er mye folk. Men dette vil ikke politikerne gå med på. I hvert fall ikke et flertall av dem.

De uvaksinerte står på sitt. Norge er et fritt land, hvor man nesten kan gjøre hva man vil. Det er en snillisme som så å si savner sidestykke. Det nyttet heller ikke at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nærmest bønnfaller dem om å ta sprøyten. De uvaksinerte kjører sitt eget løp, og fagfolkene innen helsevesenet ber for døve ører.

Dette hadde ikke gått i mange andre land. I flere av dem er det påbud om munnbind, samt at de må teste seg flere dager i uken. Også grønt pass er påbudt enkelte steder.

Men ikke i Norge.

Det er bra at Norge er et fritt land, men friheten må være under ansvar. Noe den ikke er i dag, under pandemien.