PÅSKE: Norsk Folkehjelp opplyser første påskedag at de har hatt til sammen 58 oppdrag så langt i påsken, en økning fra i fjor da det totalt var 48 oppdrag.

– Det har vært hektiske dager for noen av våre frivillige redningsmannskaper. Spesielt de lagene som har base ved store utfartssteder, sier Vegard Lindbæk, vaktleder for Norsk Folkehjelp.

Mobildekning

Han forteller at mannskaper fra Norsk Folkehjelp har rykket ut for å hjelpe 52 skadde personer denne påsken, 20 prosent flere enn i fjor.

– Vi ser at det i år har vært en nedgang i antall leteaksjoner, men vi har likevel behandlet flere skader. Det er færre av de store tunge leteaksjonene man hadde tidligere, sier Lindbæk.

Norsk Folkehjelp mener bedre mobildekning er hovedårsaken til at antallet leteaksjoner går ned. Tidligere ble mange leteaksjoner utløst fordi man ikke hadde mulighet å gi beskjed dersom man var forsinket.

– Nå kan folk ringe hjem, selv når de befinner seg på steder langt utenfor allfarvei. De som skader seg, ringer også nødnumrene og gir beskjed nøyaktig hvor de er og hva som har skjedd. Da trenger ikke vi lete etter dem og kan sende mannskapene direkte til pasienten, sier Lindbæk.

Færre snøskredaksjoner

Norsk Folkehjelp opplyser at det også har vært færre snøskredaksjoner i år. Så langt i år har ingen omkommet i snøskred i forbindelse med friluftsliv, men to har mistet livet i snøskred mot bebyggelse. Ifølge Folkehjelpen er dette rekordlave tall som man må tilbake til vinteren 92/93 for å finne.

Lindbæk mener dette viser at det forebyggende arbeidet som er gjort de siste årene, hjelper.

Røde Kors har ikke kommet med oppdaterte tall for andre påskedag, men kunne lørdag melde om mye aktivitet i fjellet. Tallet på skadde, leteaksjoner og henteoppdrag lå påskeaften et stykke over fjorårets påske.

Røde Kors' hjelpekorps rapporterte lørdag om til sammen 70 skader, og det totale tallet for påsken var da oppe i 622, mot 609 etter påskeaften i fjor.