Jeg kan ikke unngå å legge merke til stortingsrepresentant Tove Lise Madlands kommentar i artikkelen i Haugesund Avis om meg, onsdag 1 desember. med at regjeringen ikke ønsker momsfritak på tjenester som ikke kan dokumentere helseeffekt.

Da må jeg spørre? Hva er det egentlig statsråden prøver å fortelle med å komme med denne påstanden? Det må jo kun være for å lure seg selv for alle de pasientene jeg har behandlet i løpet av mine 18 år som akupunktør og med god effekt klarer hun i hvert fall ikke lure. Det er faktisk litt respektløst både overfor meg som akupunktør, men ikke minst ovenfor alle de pasientene jeg har behandlet som har fått hverdagen sin bedre, unngått sykemelding og derfor spart staten for enorme summer.

Når man sitter som stortingspolitiker i helse- og omsorgskomiteen forventer jeg at man oppdaterer kunnskapen sin, og jeg benytter meg derfor av muligheten til å vise noe av dokumentasjonen på effekt av akupunktur, og hvorfor nettopp akupunktur må unngå mva.

· I Norge er det en Nokut- godkjent bachelorgrad i akupunktur ved Høyskolen Kristiania. Dette er en godkjent utdannelse som bygger på forskning og biomedisin, på lik linje med sykepleie og fysioterapi. Forutsetningen for at myndighetene godkjenner en bachelorgrad, er at den må være tuftet på forskning. Lov om universiteter og høyskoler kapittel 1 paragraf 1-1 c) , studietilsynsforskriften kap 2, spesielt paragraf 2-2 (6)

· Det praktiseres akupunktur ved 37% av alle sykehus i Norge. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals (uit.no) Akupunktur skiller seg fra andre “alternative “behandlingsformer, ved at det nettopp er ledelsen som introduserer akupunktur på sykehusene, og baserer argumentasjonen på kliniske studier, og lav bivirkningsprofil.

· Akupunktur er anbefalt behandling i 4 klinisk retningslinjer i Norge, utarbeidet av Helsedirektoratet (lave kroniske korsryggsmerter, kjeveledds smerter( TMD) og kjemoterapi indusert kvalme og svangerskapskvalme).Andre veiledere (slik som norsk elektronisk legehåndbok) anbefaler også akupunktur som behandlingsform for over 30 andre tilstander/ sykdommer slik som migrene, smerter i forbindelse med bekkenløsning, nakke – rygg smerter, angst osv. Akupunktur anbefales ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer og veiledere i Norge - Akupunkturforeningen. Forskningsdokumentasjonen og de kliniske studiene presenteres i disse anbefalingene.

· NICE guidelines anbefaler akupunktur i behandling av kroniske smerter. Data er basert på 27 randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av dokumentert effekt, kostnads-effektivitet og lav bivirkningsgrad. Ekspertgruppen i NICE skriver også at denne anbefalingen kommer til å øke etterspørselen etter akupunktører i helsetjenesten. Overview | Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain | Guidance | NICE, Nice guideline anbefaler også akupunktur for kronisk hodepine og migrene. https://migrainetrust.org/live-with-migraine/healthcare/treatments/acupuncture/#:~:text=The%20National%20Institute%20for%20Health%20and%20Care%20Excellence,no%20requirement%20for%20health%20professionals%20to%20prescribe%20acupuncture

· 85.4 % av de som bruker akupunktur opplever at de har god effekt av denne behandlingen. Dette er et svært høyt tall når vi også tar i betrakting at de mange som benytter seg av akupunktur tidligere har forsøkt andre behandlingsformer uten positivt resultat. Use of complementary and alternative medicine in Norway: a cross-sectional survey with a modified Norwegian version of the international questionnaire to measure use of complementary and alternative medicine (I-CAM-QN) | BMC Complementary Medicine and Therapies | Full Text (biomedcentral.com)

Så til slutt. Å komme med en slik påstand om at akupunktur ikke har helseeffekt blir derfor en påstand uten hold i virkeligheten. Jeg håper derfor at stortingsrepresentant Madland som nå har fått noe av forskningsdokumentasjonen, vil påse at det ikke kommer mva. på akupunktur, fordi hun mener at mva unntak skal være knyttet til effekt.