Påstår rektor skjermet sin søster under nedbemanning

En 40 år gammel miljøarbeider ved Karmsund videregående skole har gått til sak mot sin arbeidsgiver fordi han mener seg usaklig oppsagt. Rogaland fylkeskommune ber om full frifinnelse.