Gå til sidens hovedinnhold

Pest eller karakter?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blir muntlig eksamen for avgangselever i 2021, dette bekreftet Kunnskapsdepartementet i april. Barneombudet responderte med et brev til departementet og henviste til opplæringsloven, de argumenterte for at forskjellene i opplæringen under pandemien har vært for store til at eksamen ville vært rettferdig. Utdanningsdirektoratet og Elevorganisasjonen har også sagt seg enige i at muntlig eksamen bør avlyses.

Fordelene ved en muntlig eksamen er unektelige: En ekstern sensor, samt en mulighet til å gjennomføre en eksamen før mulig videre utdanning. Man erfarer at gjennomsnittselevens karakter generelt forbedres under muntlig eksamen, som kan gi selv de svakeste elevene en sjanse til å hente seg inn. De mulige konsekvensene av årets eksamensopplegg er likevel bekymringsverdige; enkelte elever i den videregående skole planlegger å unngå smittevernstiltakene.

Utdanningsdirektoratet skrev på sin hjemmeside den 30.04. at: «Elever og voksne i videregående opplæring som har dokumentert sykdomsfravær på eksamen, får ikke vitnemål før de har bestått utsatt eksamen». De spesifiserer også at: «Kandidaten må møte opp fysisk til eksamenslokalet for å avlegge muntlig eksamen». Dette betyr i praksis at om en avgangselev i den videregående skole ikke kan ta den pålagte muntlige eksamen med klassen sin, får de kun mulighet til å fullføre grunnskoleutdanningen sin til høsten, i lokalet der de skulle ha avholdt eksamen på slutten av skoleåret.

Dette kan bety at du, som student, må sette studiene dine på pause for å komme hjem og ta en eksamen du skulle vært ferdig med for lenge siden. Starten på et nytt kapittel i livet blir farget negativt av det faktum at du egentlig ikke er ferdig med det forrige, du vet at du snart må bla tilbake og lese om igjen. Fag og tematikk glemt i begeistringen av den nye studenttilværelsen må gjenopptas og prioriteres fordi man blir kastet ut av studiene man har begynt på om man ikke består den videregående eksamenen. Inkludering av muntlig eksamen for avgangselever i den videregående skole skaper en umulig problemstilling for elevene: pest eller karakter?

Elevene er ikke slemme, ei mangler de empati. De ser ingen annen utvei i en desperat situasjon. Elever prater om å bevisst unngå koronatesting ved symptomer, for å unngå karantene under eksamenstiden. De vil ikke informere om symptomer eller oppgi kontakter til eventuell smittesporing, for å spare seg selv og andre fra å miste eksamenssjansen.

Flere av elevene oppgir at hovedgrunnen for å ikke rapportere symptomer under eksamenstiden ville vært å beskytte sine medelever, og å unngå at klassekamerater blir satt i karantene. Denne problemstillingen står de ovenfor midt i russetiden, der smitten lettere kan spres blant de unge. Det er bare å forvente at en-meteren og håndspritsregelen falmer i alkoholisert festtilstand. Dette handler da altså ikke om nytten av eksamen som en vurderingsform, den samtalen har blitt hatt før, og vil sikkert bli hatt igjen. Dette handler, som i resten av samfunnet, om avgrensning av unødvendig smitte.

Lærere er bekymret. De holder motet oppe og snakker om å «håpe» og å «satse på» at smitten ikke øker under eksamen, men innrømmer at det ikke er realistisk. «Vi må forholde oss til det vi blir fortalt,» sier de. Llikevel sier de seg enige i at det er høyere sjanse for å bli smittet i en eksamenssituasjon, og at de frykter at syke elever vil møte opp. Det nåværende alternativet der man risikerer å måtte utsette eksamen er ikke gjennomførbart uten store konsekvenser for elevene det gjelder.

Elever og lærere har uttrykt sin frustrasjon, og det kan kanskje oppfattes som krisemaksimerende. For all del, kanskje eksamen ikke leder til økte smittetall, kanskje de som blir syke velger å bli hjemme likevel. Men er det en sjanse vi, som et samfunn, er villige til å ta? Kan vi risikere å tråkke feil i siste innspurt av dugnaden, og å ende opp i en situasjon der de unge nekter å teste seg eller å oppgi nærkontakter fordi de ikke vil ødelegge pålagt eksamen for seg selv eller medelever? Kan vi sette de unge ovenfor en slik problemstilling midt i en nasjonal dugnad?

Kommentarer til denne saken