SVEIO: På det aller siste kommunestyremøtet vedtok de folkevalgte å gjennomføre utskyting og planering på den planlagte tomta ved Vigdartun i Sveiogata.

– Vi er i gang med å jobbe fram anbudsdokumenter for badehallen. Vi har samtidig søkt om tilskudd fra Vestland fylkeskommune innenfor kategorien «nyskapende idrettsanlegg». Der har vi nå fått vite at vi er med videre i utvelgelsesprosessen, sier ordfører Linn Therese Erve etter mandagens kommunestyremøte.

Utsprenging og de første spadetakene på tomta er kostnadberegnet til cirka 33 millioner kroner og skal finansieres med investeringsmidler for badeanlegget, grunnarbeid idrettsanlegg og trafikksikring Sveio skule.

200 mill. kroner

Kommunestyret har også vedtatt at badeanlegget blir plassert mot Sveiogata, med et felles inngangsparti som kobler sammen Vigdartun kultursenter, badeanlegg og et framtidig idrettsanlegg.

Rådmann Jostein Førre ser det som et viktig poeng at det forsøkes å lage en god og attraktiv fasade mot Sveiogata og fikk medhold blant de folkevalgte om å plassere badeanlegget, i stedet for idrettshallen, ut mot veien.

Ordfører Linn Therese Erve (Ap) er glad det er framgang i saken. En ny badehall er viktig i utviklingen av kommunen.

– Dette er en kjempeviktig sak for Sveio og vil gjøre oss enda mer attraktiv for våre nåværende og kommende innbyggere, sier Erve.

Slik anlegget er skissert nå, vil en måtte anta en investeringsramme for både bade- og anlegget på mellom 150-200 millioner kroner, når merverdikompensasjon og spillemiddeltilskudd er trukket fra.