Planlegger høyere fart og nytt gangfelt med hump på, på E 134

Fartsøkning øst i Etne sentrum, samt et gangfelt med hump på, ved Fønix Hotel. Det er forslagene fra Statens vegvesen.