OSLO: I en pressemelding viser politiet til at det ikke skal være tvil om at gjennomgangen blir uavhengig.

– Politiet er avhengig av at befolkningen har tillit til den varslede gjennomgangen av politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og andre frivillige politiorganisasjoner. Det skal ikke være noen tvil om at det er tilstrekkelig distanse og habilitet til arbeidet, heter det.

Det har den siste tiden vært rettet oppmerksomhet om politiets tilknytning til NNPF.

I starten av juli ble det kjent at Politidirektoratet ville granske båndene de har til den omdiskuterte rusforeningen

Politidirektoratet (POD) besluttet nylig at gjennomgangen skulle utføres av et eksternt utvalg, og at POD skulle utforme mandatet for arbeidet og nedsette et utvalg.

I kjølvannet av dette har imidlertid blant annet politihøgskole-forsker Katrine Holter og Juristforbundet-topp Sverre Bromander gått ut med krav om at dette bør gjøres av noen andre.

– Avhengige av tillit

Politidirektøren har valgt å lytte til disse innspillene, selv om hun mener POD kunne gjort arbeidet selv.

– POD erfarer at det fortsatt stilles spørsmål om vår habilitet i dette arbeidet. Selv om jeg mener vi er skikket og kapable til å utforme mandat og nedsette et utvalg, er det mindre relevant hvis det fester seg et inntrykk i offentligheten at vi ikke har den nødvendige habilitet. Vi er avhengig av tillit – det er avgjørende at det ikke stilles spørsmål om gjennomgangen som nå skal gjøres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

NNPFs rundt 3.600 medlemmer er i hovedsak politiansatte, og Politidirektoratet har utbetalt flere millioner kroner til kurs og konferanser fra foreningen, som er en frivillig forening uten formell tilknytning til politiet.

Foreningen har blant annet vært kritisk til regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika til eget bruk.