Ved utgangen av 2019 vil politiet ha 72 ubesatte stillinger. Samtidig er det 100 millioner kroner på budsjettet som ikke blir belastet før etter nyttår.

Det viser Politidirektoratets andre tertialrapport som ABC Nyheter har fått innsyn i. Rapporten viser i tillegg at politidistriktene styrer mot at 72 tildelte stillinger vil stå ubesatte ved utgangen av 2019.

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i direktoratet skriver i en epost til ABC Nyheter at antallet ubesatte stillinger trolig blir noe lavere ved årets slutt, men erkjenner at enkelte politidistrikt ligger etter på oppbemanning.

– Estimert mindre forbruk i Politidirektoratet skyldes i stor grad forventede forskyvninger i forpliktede midler fra i år til 2020. Vi kan ikke bruke pengene mer enn én gang, så dette er ikke midler som kan brukes til nye ansettelser, skriver Kvigne.

Det betyr i praksis at dette er penger som allerede er brukt, og må ikke misforstås som penger til overs, presiserer Politidirektoratet overfor NTB,

Samtidig kommer det fram i rapporten at antallet ubehandlede saker øker. Kvigne skriver at politiet har sett en betydelig endring i kriminalitetsbildet, der tradisjonell vinningskriminalitet går ned og kategorier som mishandling i nære relasjoner og seksuelle overgrep går opp.

– Det er riktig å prioritere disse, men det utfordrer oss på kapasitet. Vi bruker 34 prosent av etterforskningskapasiteten på 2,9 prosent av de mest alvorlige sakene, skriver hun.

(©NTB)