STORD: Retten har funnet det bevist at 20-åringen, som ikke hadde gyldig førerkort, kjørte i 140 km/t i 50-sone og 81,7 km/t i 40-sone.

Forholdene mannen i forrige uke stod tiltalt for i tingretten, stammer fra et drøyt døgn i slutten av september i fjor.

Nattlig kjøretur

Det var ved 00.45-tiden om natten at en politipatrulje ble oppmerksom på en personbil som var meldt inn til politiet i forbindelse med en annen sak.

20-åringen har forklart at bilen tilhørte et familiemedlem, og at flere i familien brukte bilen ved behov. Han har innrømmet at det var han som kjørte bilen denne natten.

Politiet foretok en gjennomsnittmåling gjennom Leirvik sentrum og videre på vei mot Ådland. Her er det skiltet 40 km/t-sone, og målingen viste en snittfart på 81,7 km/t.

Politiet fortsatte å følge etter uten å gi seg til kjenne.

90 km/t over

Politiet foretok nok en måling, denne gang på Hystadvegen, der måling er angitt til 140 km/t i 50 km/t-sone. 20-åringen har erkjent at han kjørte for fort, men ikke over 120 km/t på den aktuelle strekningen.

Retten har allikevel funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte holdt en fart på 140 km/t på strekningen.

Retten viser til vitnebeskrivelse i retten av kjøringen, som særdeles hasardiøs og det verste vitnet har sett.

Av den ene politibetjenten er kjøringen beskrevet som «svært farlig», med «ekstreme hastigheter gjennom boligfelt».

Begge vitnene har forklart at politiet tidvis senket farten for at ikke tiltalte skulle øke farten i forsøk på å stikke av fra dem, og med det potensielt skape enda større risiko.

Politipatruljen klarte ikke å stoppe 20-åringen denne natten, men det skulle de få en ny anledning til den påfølgende kvelden.

Meldt stjålet

Ved en trafikkontroll i 30-sonen i et boligfelt på Ådland passerte en mistenkelig bil, som holdt høyere hastighet enn øvrige biler.

Patruljen la seg på hjul, men vurderte det som for risikofylt å forsøke å innhente bilen, og den forsvant for dem.

De fikk en ny sjanse da bilen passerte dem litt senere, men da bilen ble funnet parkert ved Klingenbergkaien senere på kvelden var føreren forduftet.

Bilen ble senere meldt stjålet. Da politipatruljen kom til bileieren for å innhente forklaring, så de bilen som var blitt forfulgt natten før i oppkjørselen.

Prøvetid

Det var den påfølgende etterforskningen som førte til at 20-åringen ble identifisert. Det viste seg at bilen han hadde kjørt natten før, tilhørte bestemoren. Bilen som var meldt stjålet var det hans far som eide.

I forbindelse med etterforskning av disse forholdene foretok politiet ransaking og beslag hjemme hos 20-åringen dagen etter. Der fant de mindre mengder narkotiske stoffer.

Overtredelsene som 20-åringen nå er dømt for, ble begått i prøvetiden for en dom på 16 dager fengsel, som ble gjort betinget med prøvetid på to år.

Han dømmes derfor til fengsel i 60 dager, og må også betale saksomkostninger på 5.000 kroner.