Politiet nedprioriterer narkotikalovbrudd

2019-tallene for Sør-Vest politidistrikt viser at politiets innsats mot narkotikaforbrytelser er nedprioritert. Nedgangen er på 30 prosent sammenlignet med 2018 – og 35 prosent i forhold til 2015.