UDI tror norsk flyktningkvote fylles før sommeren

Det tidligere Smart Club-bygget ved Råde i Østfold ble omgjort til ankomstsenter for flyktninger.

Det tidligere Smart Club-bygget ved Råde i Østfold ble omgjort til ankomstsenter for flyktninger. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Utlendingsdirektoratet anslår at Norge vil klare å fylle kvoten på 1.500 asylsøkere fra EUs relokaliseringsprogram i løpet av første halvår i år.

DEL

OSLO: Større grupper med asylsøkere er igjen på vei til ankomstsenteret i Råde. Rundt 200 oppholder seg nå på mottaket, melder NRK Østfold.

– På torsdag kom det en gruppe på 180 flyktninger, de fleste fra Syria og Eritrea, sier distriktsleder for Røde Kors i Østfold, Anders Lervold, til NRK.

Han ber folk melde seg som frivillige til senteret for å hjelpe til.

Relokalisering

Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge skulle ta imot i alt 1.500 asylsøkere – 750 i 2016 og 750 i 2017. Dette er mennesker som kommer til Norge gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram og altså ikke overføringsflyktninger fra FN.

Denne flyktningdugnaden er et forsøk på å avhjelpe Italia og Hellas, ved at personer som har søkt om beskyttelse blir overført til et annet europeisk land og få asylsøknaden behandlet der.

Tregt i fjor

I fjor høst fikk regjeringen kritikk av opposisjonen på Stortinget for tempoet i gjennomføringen av flyktningdugnaden. Avtaler med Hellas og Italia ble undertegnet på våren, og i juli ble UDI, PST og Politidirektoratet bedt om å legge til rette for mottak av nye asylsøkere.

Likevel kom de første asylsøkerne til Norge gjennom relokaliseringsprogrammet først i oktober, noe KrF-leder Knut Arild Hareide mente skyldtes manglende vilje fra regjeringens side.

Justisdepartementet hevdet på sin side at forsinkelsen i hovedsak skyldtes at det tok tid å gjennomføre identitetsavklaring og sikkerhetssjekk av asylsøkerne.

Kommer i mål

Utlendingsdirektoratet har statistikk som viser at det i perioden 1. oktober til 11. januar var kommet 314 asylsøkere gjennom relokaliseringsprogrammet.

Av disse kom 217 i desember alene, 216 av dem fra Eritrea.

Stortingets forutsetning om at 750 skulle komme i 2016 og 750 skulle følge i 2017, er med andre ord ikke innfridd. Men kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo sier til NTB at UDI regner med at alle de 1.500 vil være på plass i Norge innen utgangen av juni.

– Neste pulje som er planlagt er en gruppe syrere i slutten av januar. Deretter kommer det rundt 250 i måneden, sier UDIs leder på Ankomstsenter Østfold, Knut Jostein Berglyd, til NRK.

Per 11. januar var det flest eritreere blant de nyankomne, 236 i tallet. 64 var fra Syria og tolv var statsløse. Det kom også én fra Irak og én fra Den sentralafrikanske republikk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken