Regjeringen vil gi etterretningstjenestens ansatte lov til å bryte norsk lov

I regjeringens nye forslag åpnes det for at de som jobber for etterretningssjef Morten Haga Lunde skal kunne bryte norsk lov uten å straffes.

I regjeringens nye forslag åpnes det for at de som jobber for etterretningssjef Morten Haga Lunde skal kunne bryte norsk lov uten å straffes. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I et nytt forslag for E-tjenesten ber regjeringen om straffefritak for lovbrudd som begås i tjenesten.

DEL

POLITIKK: Den norske militære etterretningen opererer for det meste i utlandet, blant annet med spionasje, og er den eneste delen av den norske staten som har lov til å bryte loven i andre land.

I forslaget for ny lov for E-tjenesten foreslår regjeringen at både ansatte og andre som er på oppdrag for tjenesten skal få straffrihet for lovbrudd som er begått under oppdraget også i Norge, skriver Klassekampen.

I høringsnotatet fra Forsvarsdepartementet kommer det fram at Etterretningstjenesten i dag allerede bryter norske lover, fordi mennesker på oppdrag for tjenesten «innimellom må gjøre ting som ville vært ulovlig dersom de ikke var på oppdrag». Departementet mener at det allerede i praksis er slik at E-tjenestens ansatte slipper straff, men ønsker det nedskrevet i loven slik at de som utfører «oppdrag fra myndighetene ikke skal frykte personlig straffeforfølgelse».

I høringsnotatet trekker departementet fram svart betaling av kilder og smugling av «større kontantbeløp ut av landet» som tillatte lovbrudd.

Artikkeltags