Tre millioner til fritidsaktiviteter for fattige barn

Lokale organisasjoner ble torsdag tildelt fattigdomsmidler for 2017.
Fra v. foran Helene Skeie Østhus, Kirkens bymisjon, Anne Beth Høyvik, leder Røde Kors Hgsd omsorg, Barbro Ringstad #meigjengen, Tom Melkevik, Kringsjå, Sjur Risanger , Haugesund Høyre, Terje Emil Johannesen, stiftelsen Haugesjøen, Svein Erik Indbjo, Haugesund FRP,  Roald Johannessen, Kringsjå og  Paul Eggen, nestleder Haugesund Røde Kors.

Lokale organisasjoner ble torsdag tildelt fattigdomsmidler for 2017. Fra v. foran Helene Skeie Østhus, Kirkens bymisjon, Anne Beth Høyvik, leder Røde Kors Hgsd omsorg, Barbro Ringstad #meigjengen, Tom Melkevik, Kringsjå, Sjur Risanger , Haugesund Høyre, Terje Emil Johannesen, stiftelsen Haugesjøen, Svein Erik Indbjo, Haugesund FRP, Roald Johannessen, Kringsjå og Paul Eggen, nestleder Haugesund Røde Kors. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Barneminister Solveig Horne (Frp) deler ut 200 millioner til tiltak for fattige barn. 3,7 av millionene havner i Haugesund, Karmøy og Tysvær.

DEL

OPPVEKST:  – Jeg er stolt av den nasjonale tilskuddsordningen, som er rekordstor i år og som gjør at kommuner, frivillige lag og organisasjoner kan tilby fritidsaktiviteter og ferietilbud til barn i lavinntektsfamilier, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NTB.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler i år ut 193,4 millioner kroner til ulike tilbud. Det kan være ferieaktiviteter, å dekke medlemskontingent eller utlån av utstyr. Antall søknader til tilskuddsordningen er også rekordhøy. Bufdir mottok 933 søknader, og 534 av dem er innvilget. Den største potten går til Oslo, som er den kommunen med flest barn fra familier med vedvarende lav inntekt.

Prosjekt i Haugesund kommune mottar til sammen nesten tre millioner kroner.

– Helt avgjørende

Tidligere styreleder i Stiftelsen Haugesjøen, Terje Emil Johannesen, sier pengene fra Bufdir er helt avgjørende for den delen av stiftelsens arbeid som handler om tiltak rettet mot vanskeligstilte familier og ungdom.

Haugesund kommune har de siste årene redusert sine bidrag til Stiftelsen Haugesjøen med rundt 500.000 kroner. Det gjør pengene fra sentralt hold enda mer velkomne.

– Tiltaket «Tur & tokt» er et samarbeidsprosjekt mellom Haugesjøen, Røde Kors og Kringsjå, som skaper gode opplevelser for barn som normalt ikke kommer seg ut på tur. Her er det mange barn av innvandrere – så det er også en del av et integreringsarbeid, sier Terje Emil Johannesen.

Disse fikk penger i Haugesund, Karmøy og Tysvær

KommuneMottakerTiltak

 Beløp 

HaugesundHaugesund kommuneAktiv sommer - ferieklubb for barn

         130 000

HaugesundHaugesund Kultur og
festivalutvikling, KF
ARTung

         150 000

HaugesundHaugesund Røde KorsBARK

           60 000

HaugesundHaugesund Røde Kors#meigjengen

         800 000

HaugesundHaugesund Røde KorsOpplevelser for alle

         100 000

KarmøyIOGT i NorgeUng Zone

          550 000 

KarmøyIOGT i NorgeKongesommer

          140 000 

HaugesundKringsjås vennerFra jord til bord

         500 000

HaugesundStiftelsen HaugesjøenAktiv fritid for ungdom på tiltak

         300 000

HaugesundStiftelsen HaugesjøenPå tur & tokt

         800 000

TysværStiftelsen Kirkens BymisjonKongesommer

            75 000 

HaugesundStiftelsen Kirkens BymisjonSlipp bremsene

         100 000

  Sum

     3 705 000

Kunne økt trygden

Direktoratets tall viser at nesten 100.000 barn lever i fattigdom i Norge og at andelen er tredoblet siden 2001. Men ett av tiltakene som flere mener vil kunne redusere fattigdommen, lar vente på seg. Regjeringens eget ekspertutvalg, som leverte sin rapport i mars, mener en økning og eventuell målretting av barnetrygden ville hjelpe. Trygden har ligget på samme nivå i 20 år. Det til tross for at regjeringspartiet Frp til nå har ment at den skal prisjusteres. Horne har dermed de siste fire årene hatt mandat fra eget parti til å foreslå en økning. Horne har følgende forklaring på at så ikke er gjort:

– I Frps alternative budsjetter før vi kom i regjering tok vi til orde for å prisjustere barnetrygden. Men regjeringen har prioritert andre tiltak for barnefamilier og mer målrettet innsats mot de svakeste. Verken denne regjeringen eller den forrige regjeringen prisjusterte barnetrygden, sier hun.

Regjeringen har i stedet brukt penger på tiltak som gratis kjernetid i barnehagen, forsøk med gratis SFO og tilskuddsordningen for fritidsaktiviteter, påpeker hun.

Droppet prisjustering

Nå har partiet fjernet formuleringen om at barnetrygden skal indeksreguleres. Vårens landsmøte var opptatt av å hindre trygdeeksport. I Frp-programmet for neste periode heter det derfor at barnetrygden skal gjøres til en kommunal ytelse, men partiprogrammet slår ikke lenger fast at satsen skal økes.

Horne avviser at den nye formuleringen er svakere.

– Det tror jeg bare har med måten det skrives på å gjøre. Jeg har ikke oppfattet programbehandlingen Frp slik at de har ønsket å svekke barnetrygden, sier hun.

– Strategien for regjeringen har vært å hindre at barnefattigdom går i arv. Da er barnehager og utdanning viktig, understreker hun.

Universell eller målrettet?

Hun er ikke uenig i at en økt barnetrygd kunne gjøre noe med årsaken til barnefattigdommen, nemlig inntektsnivået til familiene.

– Det er undersøkelser som viser at noe av fattigdommen ville blitt redusert ved å prisjustere barnetrygden. Men skulle jeg ha prisjustert fra i fjor til i år, ville det kostet 300 millioner kroner, spørsmålet er om de pengenes skal brukes på en universell ordning eller målrettes, sier barneministeren.

Horne minner om at det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er å få foreldrene i arbeid. Hun er bekymret for at 53,4 prosent av de fattige barna kommer fra minoritetsfamilier. Fire av ti innvandrerkvinner er uten jobb, og mange familier har dermed bare en inntekt. Dermed blir integreringsarbeid også viktig, påpeker hun.

Ekspertutvalgets rapport om tilskudd til barnefamiliene er på høring til 30. september.

Artikkeltags