Slik kan superfylket bli

SKREV BREV SAMMEN: Fylkesordførerene Anne Gine Hestetun i Hordaland (t.v.), Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Solveig Ege Tengesdal i Rogaland. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll, KS

SKREV BREV SAMMEN: Fylkesordførerene Anne Gine Hestetun i Hordaland (t.v.), Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Solveig Ege Tengesdal i Rogaland. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll, KS

Artikkelen er over 4 år gammel

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane kan vurdere å slå seg sammen – på visse betingelser.

DEL

POLITIKK: De tre fylkeskommunene på Vestlandet har sendt brev til regjeringen og gitt beskjed om at en sammenslåing til en ny storregion må gi nye oppgaver, langt utover det fylkene har i dag.

I brevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet melder de tre fylkesordførerne at de forventer at en ny vestlandsregion får oppgaver innenfor:

a) Statens vegvesens regionapparat, med tilhørende fylkesfunksjoner.

b) Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet.

c) Kjøp av regionale jernbanetjenester.

d) Deler av Norges forskingsråds programområder.

e) Konsesjons- og rettledingsoppgaver fra NVE og annen regional naturressursforvalting.

f) De delane av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene.

g) Regionale miljøvern- og landbruksforvaltningsoppgaver som ikke innebærer kontroll og tilsyn.

h) Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) regionale funksjoner.

I tillegg forventer fylkesordførerne at dagens kjerneoppgaver for fylkene innen videregående opplæring, samferdsel, kultur, regionalutvikling og næringsutvikling også skal ligge i en eventuell ny storregion.

Fylkeskommunene er av Stortinget bedt om å vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med andre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken