Kristelig Folkepartis landsstyre kom til enighet om rekkefølgen på en telefonkonferanse sent fredag kveld, ifølge NRK.

Det betyr at delegatene på det ekstraordinære landsmøtet 2. november først skal stemme ja eller nei til om partiet skal gå inn i regjering.

Dersom resultatet blir ja, skal landsmøtet så stemme over politisk retningsvalg, altså om de vil gå i regjering med høyresiden eller venstresiden. Ifølge NRK ble andre voteringsforslag nedstemt.

Delt landsstyre

Landsstyret besluttet også at spørsmålet om avstemningsrekkefølge skal behandles under landsmøtet, noe som betyr at spørsmålet kan bli behandlet, og endret, i landsmøtesalen.

Ifølge NRK ønsket et stort mindretall i landsstyret en annen avstemningsrekkefølge.

På landsmøtet blir det avgjort om KrF skal følge partilederens råd om å felle dagens regjering og gå inn for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller gå inn i Erna Solbergs regjering, eller fortsette samarbeidet med dagens regjering.

Må ta et valg

I tillegg har stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten pilt inn et eget forslag om at KrF bør fortsette som et «konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak».

De tre i partiledelsen har imidlertid flere ganger understreket behovet for å ta et valg.

Saken skal behandles på ekstraordinære fylkesårsmøter i tiden 20.–30. oktober. På landsmøtet skal 190 delegater avgjøre KrFs veivalg, noe som betyr at det trengs 96 stemmer for å få flertall.

Ifølge en oversikt VG har laget, har foreløpig 31 delegater stilt seg på Hareides linje, mens 23 støtter nestlederne i partiet. I en lignende sammenstilling i Bergens Tidende er styrkeforholdet 22 mot 17.