– Støtten fra de ideelle barnehagene og Fagforbundet om å sikre mangfoldet og at pengene går til barnas beste er avgjørende. Vi er glade for at KS (kommunenes interesseorganisasjon) støtter tiltakene for demokratisk kontroll. Det understreker viktigheten av å kombinere grep mot velferdsprofitt med økt lokaldemokrati, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Trussel for mangfoldet

Forslaget fra Rødt og SV om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste, var torsdag oppe til høring i Stortinget. NHO, Utdanningsforbundet, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), representanter for to ideelle barnehager, Fagforbundet og KS var blant deltakerne.

Her er de viktigste kravene fra Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken i forsøket på å stoppe det partilederne oppfatter som en kommersialisering av barnehagesektoren:

  • En statlig plan for opptrapping av kommunal og ideelt eierskap og drift av barnehager.
  • Meldeplikt og kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager.
  • Nye eiere må søke om tilskudd på nytt når de har kjøpt en barnehage.

– De private, ideelle aktørene roper varsko om en utvikling i sektoren der store kommersielle kjeder overtar stadig flere barnehager. Dette truer mangfoldet, og det gjør at skattepenger går til privat profitt framfor barnas beste, hevder Rødt-lederen.
 

Rammer barn og ansatte

Royne Berget fra Smedhusåsen barnehage og Heidi Simensen i Liøya barnehage har begge vært ledere i ideelle, foreldreeide barnehager i mange år. De stiller seg bak forslaget til Rødt og SV.

– Det vi opplever nå er at mangfoldet, som mange politikere tar til orde for å bevare, forsvinner raskt. De kommersielle aktørene, eller kjedene, får stadig større innflytelse og makt, og det får konsekvenser for både barn og ansatte, sier Berget til ANB.

– Tilhengere av kommersiell drift hevder ofte at det er svært lite penger som tas ut i utbytte, men det er en sannhet med store modifikasjoner, mener Royne Berget.

– Det må også stilles krav til kommunene. Så lenge ikke tilskuddene er øremerket, blir det også tilfeldig hvordan kommunene drifter sine barnehager. Vi må få på plass et regelverk som tilsier at kommunene må drifte barnehagene ordentlig, sier han.

May-Britt Sundal fra Fagforbundet sa under høringen at «det er ingen som nå ikke er klar over at det er mulig å tjene penger på å drive kommersiell barnehage».

– Problemet er at barnehager er blitt et forretningsområde for investorer, sier Sundal, som forventer at Stortinget vedtar et lovforslag som sikrer gode rammevilkår for barn og ansatte i sektoren.
 

Lokalt selvstyre

KS støtter endringer i barnehageloven som gir kommunene muligheten til å styre og utvikle sektoren til beste for innbyggerne. Det er lokalpolitiske beslutninger som skal ligge til grunn for utviklingen i barnehagesektoren i framtiden, mener Erling Lien Barlindhaug i KS.

– Det er en for viktig oppgave til at det kan styres av markedet alene, sier han.

– Det er tre ganger mer lønnsomt å tjene penger på barnehager enn på børsen, hevder Bjørnar Moxnes.

– Penger som burde gått til et godt tilbud for barna og gode arbeidsvilkår for de ansatte, ender opp i eiernes lommer eller investeres videre i oljebransjen, eiendom og annen næringsvirksomhet. Det er ikke tilfeldig at internasjonale oppkjøpsfond viser interesse for norske barnehager, føyer han til.

Saken fortsetter under bildet


 

Bryter ned

Direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund tok i høringen til orde for at barnehagesektoren er en suksesshistorie.

– Det er viktig å understreke at private, både ideelle og aksjeselskaper, har vært en veldig viktig del av den jobben. Foreldrene i de barnehagene er veldig fornøyde. Det er ryddige forhold – 95 prosent av barnehagene har tariffavtale, sier Lindboe.

For PBL er det en selvfølge at tilskudd skal komme barna til gode.

– Forslaget fra Rødt og SV risikerer å bryte ned mye av det gode som allerede er bygd opp. Halvparten av de private barnehagene er selskaper, halvparten er stiftelser, sier hun.

Et KrF i vippeposisjon kan gi forslaget fra Rødt og SV flertall med støtte fra Ap og Sp. Partiet skal behandle forslaget i stortingsgruppa til uken. (ANB)