Departementet la lokk på NATOs bønn om bompengefritak

Ansatte ved NATO-basen Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå ba regjeringen om hjelp til å få slippe å betale bompenger i Stavanger.

Ansatte ved NATO-basen Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå ba regjeringen om hjelp til å få slippe å betale bompenger i Stavanger. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

NATO-ansatte ba regjeringen om hjelp til å få bompengefritak i Stavanger, uten hell. Forsvarsdepartementet la lokk på saken, av hensyn til nasjonal sikkerhet.

DEL

STAVANGER: Etter nesten 200 dager har Stavanger Aftenblad fått delvis innsyn i dokumenter som viser at NATO-oberst Peter Teeuw i februar ba forsvarsministeren ordne det slik at ansatte ved hovedkvarteret på Jåttå slipper bompenger. Blant dokumentene som var holdt tilbake, var også svarbrevet fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), der han slår fast at dagens NATO-regler ikke forplikter Norge til å gi bompengeunntak for private kjøretøy. NATO-kjøretøy er fritatt.

Begrunnelsen for at dokumentene var unntatt offentlighet var først nasjonale sikkerhetshensyn eller hensyn til forsvaret av landet, og dernest hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser. I løpet av prosessen ble også frister brutt og feil dokumenter tilsendt.

Spesialrådgiver Birgitte Frisch skriver i en epost til avisen at «det har ikke vært Forsvarsdepartementets hensikt å holde NATO-offiserenes henvendelse (...) unna offentligheten». Det oppgis videre at «viktigheten av å opprettholde tilliten til NATOs hovedkvarter», var blant de «avgjørende» argumentene for at offentligheten ikke skulle få vite at NATO-toppene gikk rett til regjeringen for å få gratis bompasseringer i Stavanger.

Brevet fra nederlandske Teeuw er skrevet på vegne av 14 NATO-offiserer fra 14 land ved Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå i Rogaland.

Artikkeltags