LUFTFART: Mot regjeringspartienes stemmer vil stortingsflertallet denne uken gå inn for å utrede om Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol på norske flyplasser.

Finanskomiteen avga mandag innstilling i saken. Med unntak av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gikk alle partiene inn for en utredning. Saken behandles i Stortinget kommende lørdag.

– Jeg er glad for at det nå er flertall for å utrede at Vinmonopolet overtar alkoholsalget på taxfree. Jeg håper at det kan lede fram til at taxfreeordningen endres og at Vinmonopolets stilling styrkes, sier komitéleder Hans Olav Syversen i KrF, som opprinnelig fremmet forslaget.

Travel Retail Norway har kontrakt med Avinor om taxfreesalget ut 2022.