Fylkesutvalget i Rogaland vedtok tirsdag denne utttalelsen om politireformen og om Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt:

"Rogaland fylkeskommune anbefaler at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) ikke splittes og anmoder om at forslaget til grenser for de nye distriktene følger utkastet som er til behandling i Stortinget. RFK anerkjenner anbefalingene fra HSPDs ledelse som fraråder en splittelse av distriktet. Løsningen som innebærer at HSPD samlet slås sammen med Rogaland politidistrikt, er i tråd med vår tidligere uttalelse og vi ber om at dette blir den endelige løsningen. Dette vil tjene innbyggerne best og i tillegg gi best og mest samlet beredskap i området.

Haugaland/Sunnhordland er et naturlig avgrenset geografisk område. Oppgaver som beredskap, politi, sykehus og høyskole, løses best i samarbeid over fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland. Inntil E39 er utbygget med fast forbindelse nordover mot Bergen, er området mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden et naturlig beredskapsområde. RFK vil fraråde å splitte dette og stiller seg bak HSPDs faglige vurdering."

Fylkespolitiker for Frp og politimann Einar Endresen sier til Haugesunds Avis at vedtaket bygger opp under de faglige vurderinger som ledelsen ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har gjort.

– Jeg fremmet et tilsvarende forslag i mars. Dagens vedtak ble fremmet av fylkesordføreren, sier Endresen.