KARMØY: Lørdag kveld ble journalistprisene til Haugesund Journalistlag delt ut under Vinterkonferansen. Det ble det delt ut totalt tre hovedpriser og seks hederlige omtaler.

Vinterkonferansen ble arrangert av på Park Inn by Radisson Haugesund Airport Hotel denne helgen, med både forelesninger, kurs, debatter og festmiddag.

Tragisk drapssak

I kategorien I kategorien «Avis» gikk Journalistprisen for 2020 til Haugesunds Avis, og først og fremst Tone Lütcherath, John Arne Bauge og Einar Tho, for artikkelkomplekset «Øksedrap i psykiatrien».

I begrunnelsen står det: «Krimsaker er nokre av dei viktigaste hendingane for ei lokalavis. Etiske problemstillingar står i kø, samstundes som informasjonsbehovet i lokalsamfunnet er stort. Årets vinnar balanserer desse spørsmåla på ein god og overtydande måte. I tillegg har vinnaren gjennom god og engasjerande journalistikk kome tett på heilt ulike menneskeskjebnar i ei tragisk drapssak. Det er likevel ei anna side ved vinnarbidraget som er endå viktigare: Evna til å ta tak i ei alvorleg sak og løfte henne til ein større samfunnsdebatt. Denne gongen har vinnarane klart å skape ordskifte om korleis vi handterer dei aller farlegaste tilfella av psykisk sjukdom i samfunnet. Samstundes har arbeidet vist ei imponerande evne til å drøfte openheit i eit felt der det ofte er mangelvare. Klage på innsynsavslag, kronikk mot statsrådar som ikkje vil svare og eit omfattande kjeldearbeid gjer artikkelkomplekset «Øksedrap i psykiatrien» til ein verdig vinnar av Haugesund Journalistlags pris for god journalistikk i kategorien avis».

Juryen besto av Elise Asbjørnsen (vaktsjef NRK Nyheter), Jens Kihl (kommentator Bergens Tidende/leder Bergen journalistlag) og Kari Stautland (seniorrådgiver i avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt i Sjøfartsdirektoratet).

Alle kan ha drømmer

I kategorien «Lyd og levende bilder» gikk Journalistprisen til Eivind Jul Wibe Fiksdal og TV Haugaland for «Stjernehimmel».

Juryen, som besto av Asbjørn Leirvåg (UiB) og Kjetil H. Dale (TV 2), skriver følgende i sin begrunnelse: «I år var vi aldri i tvil. Kvaliteten er skyhøy. Her er en god idé utviklet til et spennende TV-produkt med en tydelig bevissthet for alt fra dramaturgiske prinsipper til etiske fallgruver. Tv-serien beveger seg naturlig mellom livets alvor og framtidens uendelige potensial. Vi lærer at alle kan ha drømmer, alle har rett til drømmer og alle kan følge drømmene sine. Historien vi blir fortalt går rett til hjertet på juryen. Og vi lar oss imponere av prisvinneren som behersker regi, foto, etterarbeid, komposisjon, instrumenter og sang – alt i samme programserie»

Brofoto var best

Et bilde på sorg Fotografene Tor Nilssen og Ingerid Jordal var jury i kategorien «Foto», der Sunnhordland ved fotojournalist Henrik Mundal Andreassen stakk av med Journalistprisen for bildet «Døden på Stordabrua». Bildet ble tatt etter den tragiske dødsulykken på Stordabrua i desember, da kollegaene til den omkomne var samlet for en minnestund på brua.

Juryen skriver: «Eit bilete som gjer ord overflødige. Her har fotografen formidla ei tragisk og trist hending på ein god og respektfull måte. Sjølv om ein ikkje kan sjå dei sørgjande sine andlet, fortel positurar og stemning mykje. Regnet, mørkret og gatelysene understreker stemninga. Ved å ikkje verta for konkret, har fotografen lukkast i å løfta biletet opp på eit nivå som kan formidla ikkje berre denne hendinga, men også kan verta eit bilete på sorg generelt. Fotografen har teke gode valg i korleis han har formidla ei vond stund som har prega både involverte og eit lokalsamfunn».

Hederlige omtaler foto

I foto-kategorien fikk Grethe Nygaard fra Haugesunds Avis hederlig omtale for «Portrett av Kolbein Falkeid». Det fikk også Elisiv Hauge Nilsen fra Haugesunds Avis, for bildet «1-2-3 og uti!».

Om portrettet skriver juryen: «Dette fotografiet syner tydeleg kva for ein forskjell det utgjer å ha fagfolk i redaksjonen. Eit portrett som er svært enkelt og likevel avansert. Fotografen har full kontroll på lyset som fell på andletet og framhever levd liv og tankar. Komposisjonen underbyggjer vidsyn og blikket mot verda, og sjølv om den avbilda ikkje ser mot kamera, eller kanskje nettopp derfor, føler vi at vi får kontakt. Dette kunne ha vorte eit heilt ordinært fotografi av ein eldre mann i allværsjakke på ein benk. Fotografen har løfta det til eit meisterleg portrett».

Om fotografiet tatt av Hauge Nilsen, står dette i juryens begrunnelse: «Ikkje alle saker er dramatiske eller djuptgåande. Fotografen har her vore med ut på eit arrangement, og demonstrerer korleis ho beherskar lys og komposisjon for å fortelja ei historie. Biletet som er vald ut, formidlar ei trolsk stemning. Når vi fotograferer born, er det lett å ty til oppstilte smilebilete. Her har fotografen vore med inn i borna si verd, og når ein ser på biletet får ein kjensla av å vera 4 år, på veg inn i eit eventyr».

Hederlige omtaler lyd og levende bilde

Marthe Johannesen i NRK fikk én av to hederlige omtaler i kategorien, for fire radioreportasjer om grønnere julefeiring.

Juryen skriver: «Diplomet går til en person som evner å lage en optimistisk vri på et tema som angår mange av oss. Her slipper mange stemmer til. Kildetilfanget er uvanlig solid for en serie som tar opp et par velkjente emner som gjerne skaper forutsigbare saker. Men med flere solide, spennende caser som drivere i et kort og krevende format blir dette journalistikk som BÅDE skaper ettertanke OG peker på løsninger. Hvorfor importerer vi 4000 tonn julepynt hvert år når alle har det de trenger fra før? Hvorfor kaster vi mer mat i julen? Vi snakker om fire korte, velredigerte radioreportasjer der diplomvinneren både problematiserer julefeiring – OG gir oss små møter med folk som har funnet grønne løsninger».

Hederlig omtale nummer to går til Marius Knutsen og programleder Ståle Eskeland fra Sunnhordland, for serien «På tur i bilar med sjel».

I begrunnelsen står det: «Det andre diplomet går til en visuell fest av en serie. Det vesle teamet vi snakker om behersker mange av de kompliserte fagfeltene fra film- og tv-produksjon helt på egen hånd. Den tekniske kvaliteten er høy og her er det med stor trygghet utviklet et konsept som leier seeren gjennom episodene i full forvissing om at det snart skjer noe spennende. Programskaperne er helt åpne på at de låner ideer fra flere, langt større internasjonale produksjoner. Men dette er dagens orden i internasjonal tv-produksjon og diplomvinnerne viser at det som funker i California kan pakkes om og tilpasses til vakre norske lokalsamfunn med spennende, lokale karakterer i passasjersetet».

Hederlige omtaler avis

Hederlig omtale i avis-kategorien går til Jonas Sætre i Stord24 for «Erstatningskampen», og juryen skriver: «Noko av det viktigaste journalister kan gjere, er å løfte fram sakene til dei som har falle mellom alle stolar i samfunnet. Dette bidraget går opp forteljinga om ein øydelagt barndom på ein sterk og medrivande måte. Samstundes viser artiklane korleis det offentlege har svikta der dei skulle ha stilt opp som aller mest. Tekstane er engasjerande og gjennomgåande prega av godt, etisk handtverk. Eit breitt kjeldetilfang, både skriftleg og munnleg, løftar sakene. Det same gjer oppfølingsakene med kommunen».

Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand i Kvinnheringen får hederlig omtale nummer to, for serien «I kamp for klima».

I begrunnelsen skriver juryen: «Det er mange gode saker av dei insendte bidraga i år, men ikkje mange som dyrkar den politiske journalistikken. Derfor er det gledeleg at eit av dei aller beste bidraga er nettopp i denne kategorien. Sviktande økonomiske føresetnader, ein samarbeidskultur prega av tunge konfliktar og rå maktkamp, og ein rådmann som mista tilliten frå kommunestyret. Denne saka nøstar opp ei krevjande og betent historie i lokalsamfunnet, og gjer det utan å førehandsdøme eller ta den eine partens side. Det er ekstra gledeleg at serien er laga i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk. Det viser at graving ikkje berre er noko for dei store avisene».