Jeg har i lengre tid irritert meg over den private forsøplingen, enkelte bidrar med på sine eiendommer.

Da jeg drar rundt på løpeturer, registrerer jeg steder på private eiendommer, som ser ut som bilkirkegårder, og søppelplasser, i stedet for godt stelte eiendommer.

Jeg undrer meg over, hva som er årsaken til at en tar seg til rette på denne måten, uten hensyn til miljøpåvirkninger og fare for utslipp og forurensning.

Det som også undrer meg er hvor myndighetene befinner seg?

Hvordan er det mulig for en kommuneledelse å lukke øynene for dette?

Finnes det ikke lover å regler som skal beskytte innbyggere mot miljøforurensning og regler for hvem som kan drive med «private søppelplasser»?

Ja, for det er vel noe som heter regulering? Det er vel noe som heter konsesjon?

Hva med å begynne å studere Norges lover i stedet for eksempel å konsentrere sin virksomhet på å innføre lagmanns framkomstmidler i stedet for å trimme.

Jeg vil med dette håpe å få opp gluggene på dem som styrer miljøetaten i kommunen!

Beveg dere utenfor kontorene deres og ut i periferien!