TRAFIKK: En 68 år gammel mann er i Sunnhordland tingrett dømt til 50 dagers betinget fengsel (slipper å sone straffen i fengsel) med to års prøvetid for promillekjøring, fartsovertredelse og for å ha blitt tatt for kjøring uten gyldig førerkort fire ganger.

Han må i tillegg betale en bot på 30.000 kroner og er fradømt retten til å føre motorvogn for evig tid.

Forutsetningen for at han slipper fengsel er at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen ble også i 2016 dømt for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort.