NÆRINGSLIV: Fra klokken 9 fredag begynte overføringen av strøm over North Sea Link-kabelen, som går mellom Suldal kommune i Norge og Blyth i Storbritannia. En tre måneders periode med prøvedrift starter nå opp på den 720 kilometer lange forbindelsen, skriver Statnett i en pressemelding.

Det er første gang det britiske og det norske kraftsystemet knyttes direkte sammen.

– Forbindelsen skal legge til rette for mer fornybar produksjon i begge land. Forbindelser mellom land og områder er en forutsetning for fremtidens fornybare energisystem. Det sikrer tilgang på kraft også når det er lite vann i magasinene i Norge eller når vinden ikke blåser her hjemme, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Kabelen vil øke strømregningen til nordmenn, men anslagene på hvor mye den vil øke varierer.

Les også: