SIKKERHET: – Vi har gått fra nivå tre til nivå fire, hvor terrortrusselen er høy. Vi håper vi i løpet av relativt kort tid skal ta ned den trusselen, sier fungerende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Roger Berg.

Han sier PST og politiet, særlig Oslo-politiet, jobber med risikoreduserende tiltak etter skytingen ved flere utesteder i Oslo i helgen. Han nevner mulige pågripelser som ett av dem.

– Dette er krevende for publikum, det er vi klar over. Folk må leve sine liv, være aktsomme og rapportere på det som er unormalt, oppfordrer Berg, men understreker at hverdagen må gå som normalt.

– Det er myndighetene, politiet og PST som må håndtere denne situasjonen, sier han.