At idrett som blant annet fotball hører inn under kultur, et vel i dag opplest og vedtatt.
At det serveres alkohol til publikum under kulturarrangement er heller ikke ukjent.
Det vil vel også da være litt søkt å si at man dermed blander sammen alkohol og kultur(?).

Det er publikum som får tilbudet, ikke utøveren.

Når det serveres alkohol til publikum i Festiviteten, hvor det også er adgang for barn og ungdom, stilles det aldri noen spørsmål. Her får man til og med ta alkoholen med inn på tribunen/i salen (Synd og skam og uaktuelt på fotballkamp, skaper bare problemer hvis man prøver å klappe).

Det bevilgende myndigheter her indirekte sier, er at det er forskjell på publikum som ønsker å bli underholdt på en profesjonell fotballkamp, og de som ønsker det samme på et annet kulturarrangement. At barn og ungdom ser hva voksne drikker, er således noen ganger uten betydning.

Slutt med argumenter som sammenblanding av idrett og alkohol. Det er publikum som selv må få velge. Utøverne serveres selvfølgelig ikke.

Barn og ungdom ser alkohol daglig både på butikker og på andre arenaer. De ser pallevis med øl midt på gulvet i butikkene. De ser til og med at folk kjøper det.

Dette dreier seg om et kulturpublikum som selv må få velge, enten det er på teater, konsert eller profesjonell fotballunderholdning.

Selv kjører jeg vanligvis bil til Haugesund stadion, så da er alkohol utelukket. Men kanskje jeg kunne begynne å ta beina fatt i stedet, sparer både miljø og parkeringsplass ?