Nekter å si hvor mye penger Haugaland Kraft bruker på kultur

– Vi kan ikke oppgi kronebeløp, men hvert år signerer vi samarbeidsavtaler for betydelige midler, sier Gunn Margareth Lassesen.