- Jeg er redd for presset fra riksmediene

– Vi bør fortsatt ha en kommunal stilling for Den Norske Filmfestivalen plassert i Haugesund, mener Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Det er politisk uro for filmfestivalens eksistens i Haugesund.