– I perioder kan jeg jobbe opp til 16 timer i døgnet

Njål Lunde hadde det mindre travelt i 2018 enn året før. Nå blir det full fart i 2019–2020.