Jeg prøver å gjøre meg selv stygg på bildene

- Du trenger ikke bruksansvisning for å se bildene mine, sier Kirsten Opstad, som viser selvportretter.