HAUGESUND: Biblioteksjefen i Haugesund tenner umiddelbart på ideen om et eget Kolbein Falkeid-selskap. Det ble lansert lørdag i Haugesunds Avis. Ideen er å ta vare på Falkeids diktning for ettertiden.

– Dette er helt på tankestadiet. Et interimsstyre må vi få i gang. Vi har alt av Kolbein Falkeid. Han lever ikke evig, det vet vi jo. Veldig gøy å få i stand noe som kan formidle hans kunst videre. Vi kan begynne med å sjekke om hvem som vil være med. Dette er ikke noe å vente med, sier Marianne Hirzel.

Setter av 10.000 kroner

Hun vil ta kontakt med Falkeid og ser for seg at biblioteket setter av 10.000 kroner til et interimsstyre.

– Jeg tror det er kjempeinteresse for et sånt initiativ, mener hun.

Ordfører Arne-Christian Mohn synes ideen om å ta ivareta Falkeids diktning er god.

– Falkeid er en av de store dikterne vi har i dag. Jeg synes Haugesund bruker ham på en ærefull måte og på forskjellig vis. Vi har sitater av ham på sykehuset og får nå sitater på fortau ved Byparken. Neste steg kan være å lage et selskap, eller hva vi skal kalle det, for å ta vare på diktningen hans.

Haugesund er glad i Falkeid

– Kan Haugesund kommune være med på dette?

– Det vil jeg absolutt tro. Jeg kan bare uttale meg for meg selv. Kulturbyen Haugesund er høyt oppe på kartet. Vi har mye variert kultur i forhold til størrelsen på byen. Kolbein Falkeid er en ener i den sammenheng.

– Falkeid blir mye brukt?

– Haugesund er glad i ham fordi han er tilgjengelig i tekster og som person. Han stiller opp og er positiv og takker ja i en rekke sammenhenger for å framføre diktningen sin. Jeg har selv et nært forhold til ham som dikter og blar mye i bøkene hans, sier Arne-Christian Mohn.

Han legger til at Falkeid er invitert til å lese opp dikt på den kommende nyttårsmottakelsen.  

Takknemlig, men flau

–  Jeg er takknemlig, men flau. Jeg setter stor pris på initiativet. Som min svoger sa: Det kan være litt nekrologisk, men samtidig en ære. Hvis dette kan fokusere på diktet, er det bra, sier Kolbein Falkeid i en kommentar.

Datteren hans Line Falkeid har aldri tenkt på et selskap eller stiftelse for å ta vare på farens diktning. Hun synes det er en kjempeidé og er stolt.

Å samle alle produksjonen til far, fra skillingsviser og revytekster til poesien, er flott. Han har skrevet mer enn alle diktsamlingene. Det er sangtekster og gjendiktninger fra flere språk. Teaterstykket hans «Terroristene» gikk lenge på Den Nationale Scene i Bergen. Det fikk ny aktualitet etter 9/11 og er spilt både i New York og i Israel, sier Line Falkeid.

–  Far har alltid vært opptatt av at han er lyriker. Jeg synes en stiftelse, som kan ta vare på fars verker og lyrikken generelt, er en god idé, mener Line Falkeid, lærer på Steinerskolen.