– Vi gjør dette fordi vi er glad i byen vår

– Vi gjør dette fordi vi er veldig glad i byen vår, og Haraldsgata er selve hjerte, sier Gunnar Toft.